beats by dre cheap

Šaljiv slučaj na hadžu

Dok sam obavljao hadž, kod džemreta sa vidio jednog Pakistanca, koji je u rukama držao kamen veći od ove kutije (pokazujući oveću kutiju, op.). Uhvatio sam ga za ruku i rekao: “Prijatelju, ovaj je kamen problem, razbit ćeš nekom glavu”, a on reče: “Ne, ti ne znaš. Velika džemreta – veliki šejtan – veliki kamen.” Pogledah ga i rekoh: “Ne može to tako, urazumi se!” “Ne, ne, ne, ne..., ti ne razumiješ”, bio je odlučan ovaj Pakistanac. Dok sam pokušavao raspraviti to s njim, on mi reče: “Ja tebe znam.” Kad je rekao da me zna, obradovao sam se i pomislio da me možda vidio na TV-u i da će odustati od svoje namjere da baca ovaj veliki kamen. Upitao sam: “Ko sam ja?”, a on odvrati u srdžbi: “Ti si šejtanov brat.” Sa predavanja šejha Suleymana El-Jubailana Obrada: YT kanal: Džemat Donji Gostović Za N-um.com pripremio Admir Ćomić

Vratimo se izvoru...
http://islamskobudenje.blogger.ba
29/10/2015 15:48