Vratimo se izvoru...

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog “I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvracati – oni bit će spašeni.” Kur'an

29.01.2011.

MUNJA

Rekao je Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: "On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate, i On stvara teške oblake. I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće – i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može." (R'ad, 12-13); "I jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; to su, zaista, pouke za ljude koji razumiju" (Er-Rum, 24).

Značenje ajeta: Ovi plemeniti kur`anski ajeti govore o munji – oružju sa dvije oštrice. Naime, munja nagovještava dolazak kiše, a u isto vrijeme može da uništi ljudska dobra i da ubije ljude. Kur`anski komentatori kažu da grom uvijek uništava i biva strašan, jer dolazi iznenada i pogađa sve što mu se nađe na putu.
Naučna činjenica: Nakon dugog izučavanja munje, naučnici su otkrili da je oblak uvijek naelektrisan, odnosno da se na njegovom donjem dijelu nalazi elektronegativan naboj, a na gornjem dijelu elektropozitivan naboj, dok je zemlja u većini slučajeva elektropozitivnog naboja. Kada se prethodnica negativnog naboja dovoljno približi, pozitivni naboj sa zemlje krene tim putem prema oblaku. U trenutku spajanja suprotnih naboja – što se odvija velikom brzinom koja dostiže više od sto hiljada kilometara u jednoj sekundi – nastaje munja. U većini slučajeva, munja udara iz teških olujnih oblaka kumulonimbusa, kao što kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: "...i On stvara teške oblake". Također, iz konteksta ajeta primjećuje se da se govori o nastajanju munje i povezanosti njenog nastajanja sa padanjem obilne kiše: "...i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina". Na početku spomenuti ajet jasno upućuje i govori o povezanosti između munje i visokih teških oblaka: "On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate, i On stvara teške oblake", što je, kako vidimo, i naučno dokazano u novije doba.
Izvor: Stranica Abdul-Daim Kuhejl (Naučnik na polju idžaza u Kur`anu i sunnetu)

Vratimo se izvoru...

DOVA:

AJET:
*Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: "Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!" Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.(An-Nahl, 68-69.)

*Kada Jusuf reče ocu svome; "O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše" (Jusuf, 4)

*"A kada te robovi moji za mene upitaju,ja sam sigurno blizu. Odazivam se dovi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene,da bi bili na pravom putu"(El-Bekare,186)

*''On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome, osim onome koga On za poslanika odabere...''(Džinn, 26-27)

HADIS:
*''Ko se bude držao mog sunneta u doba razdora moga ummeta, biće kao da drži žar na dlanu''

*"Vi necete ljude pridobiti sa svojim imecima, ali ce te ih pridobiti veselim izgledom lica i lijepim ponasanjem"

*"Neki su ljudi upitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi s vračevima, na šta je odgovorio: 'Ništa ne predstavljaju.' Ljudi odgovoriše: 'Allahov Poslaniče, oni nam govore o određenoj stvari koja se uistinu desi!' Na to Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'To je istinita vijest koju džin krišom čuje i šapne je svom štićeniku, pa oni na nju dodaju više od stotinu laži.'"

Da li ste znali ???
Da li ste znali da je ashab koji se zvao Hakim ibn Hizam r.a. imao osobenost i karakteristiku koju nije imao niti jedan drugi ashab, a to je da je roðen u Kabi, i da ga je Allah počastio dugim životom pa je živio šezdeset godina u džahilijetu i šezdeset u islamu.

Islamske stranice:
www.islambosna.ba
www.minber.ba
www.n-um.com

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
free counters
310271

Powered by Blogger.ba